تست هوش گاردنر

تست هوش گاردنر

تست هوش گاردنر یا همان تست هوش چندگانه، یک آزمون بسیار جالب برای سنجش استعداد و توانایی‌های شما در هشت زمینه‌ی مختلف است. طبق آزمون هوش چندگانه گاردنر، همه‌ی انسان‌ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند؛ درواقع یک فرد باهوش، نباید فقط ضریب هوشی (IQ) بالایی داشته باشد؛ در این نظریه برای سنجش توانمندی‌ها و استعدادهای یک انسان، ضریب هوشی را در ۸ بخش زیر اندازه می‌گیرند:
۱- هوش تصویری–فضایی
۲- هوش کلامی–زبانی
۳- هوش منطقی–ریاضی
۴- هوش بدنی–جنبشی
۵- هوش موسیقایی
۶- هوش درون‌فردی
۷- هوش برون‌فردی
۸- هوش طبیعت‌گرا
تست هوش رایگان گاردنر با اندازه‌گیری میزان مشخص هر یک از این هوش‌ها به شما می‌گوید که در چه زمینه‌هایی مستعد هستید، چه توانایی‌هایی دارید و بهتر است چه مشاغلی انتخاب کنید. بیشترین امتیاز مربوط به هر هوش ۵۰ است و شما می‌توانید با مقایسه عدد به‌دست‌آمده، زمینه‌ی استعدادی خود را بسنجید. 
اگر امتیاز هوش چندگانه‌ شما در هر بخش پایین است، اصلا نگران نباشید؛ گاردنر معتقد است هوش‌های هشت‌گانه قابل آموزش هستند و هر فرد ممکن است بتواند چند جنبه‌ی هوشی خود را تقویت کند. همین حالا می‌توانید به صورت رایگان تست هوش چندگانه‌ی خود را در آزمون گاردنرکاران اندازه بگیرید و نتیجه‌ی آن را ببینید. بالاترین امتیاز در این بخش ۵۰ است.